TECNYMOLD

El TECNYMOLD és una resina vinílica de funcions similars al TECNYFLEX, però que es presenta sota la forma d’un líquid vermellós o incolor, i que s’activa amb una font de calor quan arriba una temperatura de 120/180ºC.

El TECNYMOLD és una mica més flexible que el TECNYFLEX, i també és usat per a realitzar motlles flexibles per modelar guix, escaiola, pedra artificial, prefabricats de formigó i peces de resina de polièster.

Els motlles realitzats amb TECNYMOLD poden ser recuperats i refosos diverses vegades, sense perdre tot just les seves propietats, per la qual cosa fa que sigui un producte molt econòmic.

Les seves característiques són que en estat òptim per a la seva utilització, el TECNYMOLD té una baixa viscositat, el que facilita la bugada i una perfecta reproducció del model. No calen desemmotllants i té una bona resistència a l’esquinçament. També el temps de realització dels motlles és mínim i la reproducció immediata.

Altres Productes

Contacti’ns per a més informació i per saber sobre les seves necessitats. Més de 30 anys en el sector ens avalen.